ภาษา :

รสดีเด็ด

เมนู

สาขาสามย่าน

ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ (เอ็นแก้ว/เนื้อเปื่อย/น่องลาย)
ข้าวหน้าสตูลิ้นหมู
เนื้อปาล์เลอฮอง