ภาษา :

รสดีเด็ด

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

เนื้อใต้ซี่โครง คือเนื้อที่อยู่ผนังซี่โครงด้านในมีระดับปริมาณไขมันตั้งแต่ระดับ 2-5 เหมือนกัน เนื้อประเภทนี้เป็นเนื้อติดกระดูกที่มีความหอมหวานมากกว่าเนื้อประเภทอื่นๆ ถ้าเกิดชิ้นใดมีไขมันแทรกมากขึ้นก็จะทำให้เนื้อมีความหอมมันเข้ามากขึ้นไปอีก คุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของเนื้อใต้ซี่โครงก็คือเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วจะสัมผัสได้ถึงความยืดหยุ่นของเนื้อ ยิ่งช่วยทำให้เพลิดเพลินลิ้นสัมผัสขณะเคี้ยวและสามารถรับประทานได้เรื่อยๆ โดยเนื้อประเภทนี้เป็นเนื้อที่ได้รับความนิยมมากติด 1 ใน 3 ของร้าน