ภาษา :

รสดีเด็ด

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

เนื้อสันไหล่เป็นเนื้อบริเวณช่วงไหล่มีปริมาณไขมันแทรกอยู่ตามชั้นเนื้อในระดับปานกลาง  ไฮไลท์ของเนื้อประเภทนี้จะอยู่ที่ความนุ่มละมุนลิ้นมากกว่าเนื้อเซอร์ลอยด์ ผสานความหวานและมันตามธรรมชาติของเนื้อประเภทนี้