ภาษา :

รสดีเด็ด

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ปาเลอฮอง คำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสซึ่งหมายถึงเนื้อช่วงหัวไหล่ เป็นเนื้อที่มีความหวานและความนุ่มมากกว่าเนื้อสองประเภทแรก  เพราะมีการแบ่งระดับของปริมาณไขมันที่แทรกอยู่ในเนื้อตั้งแต่ระดับ 2-5 โดยระดับ 2 จะหวานมากที่สุด  เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการรับประทานเนื้อที่นุ่มแต่ไม่มัน  ถ้าต้องการแบบนุ่มละลายในปากไปเลยก็ต้องเป็นเนื้อที่มีปริมาณไขมันระดับ 4-5 แต่ถ้าเป็นเกรด 5 ดาว ทางร้านจะเลือกใช้เนื้อซุปเปอร์ซึ่งเป็นประเภทเนื้อที่หายาก